fbpx

Подход от м. Ярема

Yarema

VІІ.1. М. Ярема – водосливът на двата начални потока на Ярловска река (15 мин.) – превалът между вр. Войчинов рид (Чаролея) и вр. Сива грамада (1 ч. 25 мин.)

Продължителност на прехода: 1 ч. 25 мин.

Денивелация: 600 м (изкачване)

Този преход е част от Планското (Чуйпетловско) вървище (виж маршрут ІХ.3.).

Тръгва се от ханчето “Ярема” и се върви по шосето за с. Железница. След 50 м се продължава наляво и нагоре по ясно очертан черен път по десния бряг на Ярловска река. След 5 мин. се достига отклонението на изкуствената вада от Ярловска река (виж описанието за м. Ярема). Продължава се срещу течението на реката през смесена иглолистна и букова гора и се стига до водослива на двата начални потока на Ярловска река (15 мин.).

Куртова река е гранична между Източен (Купенски) и Югозападен (Ветренско-Боснешки) дялове на Витоша. Тя е ляв приток на р. Егуля. В горното си течение (до пресечната точка с шосето за Самоков) носи името Ярловска река. Нейните начални потоци са два. Десният събира водите си от източните склонове на вр. Сива грамада. Билото на десния му долинен склон с вр. Лашова могила е вододел с р. Бяла вода (начален поток на Гръчка река). Билото на левия му долинен склон с вр. Градището е вододел с левия начален поток на Ярловска река, който води началото си от южните склонове на вр. Белчева скала. Водосливът на двата потока е непосредствено под вр. Градището. Протича в източна посока и под шосето за с. Плана се влива в р. Егуля. По поречието на Куртова река минава черен път. Той стига до пресечната й точка с асфалтирания път за с. Плана.

Оттук се тръгва по левия бряг на десния начален поток. След няколко минути потока се пресича и пътят се отправя с леко изкачване по десния му долинен склон, минавайки през смесена широколистна гора. Десет минути след пресичане на потока се излиза на билна поляна, оградена с изкуствена борова гора. След прекосяването й пътят се насочва на северозапад високо по левия долинен склон на р. Бяла вода като подсича южните склонове на вр. Лашова могила. Стига се до голото вододелно било над Лашова могила. Отминава се дясно отклонение и се върви право нагоре на северозапад (азимут 290о) по слабо очертана пътека. Високо напред ясно се очертава превалът между върховете Войчинов рид и Сива грамада. След около 200 м вдясно от пътя има извор. Тук може да се направи почивка. Пътеката завива на запад към превала (азимут 260о), минава покрай извори и потоци и достига малка вдлъбнатина в м. „Сакън дупка” – главен изворен район на р. Бяла вода. След 20 мин. се стига превала.

Оттук може да се продължи за селата Чуйпетлово (виж маршрут ІХ.3.) и Ярлово или за вр. Скопарник (виж маршрут VІІІ.1.).

VІІ.2. М. Ярема – водосливът на двата начални потока на Ярловска река (15 мин.) – вр. Градището (50 мин.)

Продължителност на прехода: 50 мин.

Денивелация: 300 м (изкачване)

Този преход се осъществява при еднодневен излет с малко натоварване, без преодоляване на големи височини и без да се напуска района на м. Ярема.

Пътят от Ярема до водослива на двата начални потока на Ярловска река е описан в маршрут VІІ.1. От водослива се продължава срещу течението на левия поток. Върви се по добре очертана пътека на десния му бряг. Пресича се долинна поляна и се върви през букова гора. Посоката постепенно се променя от северна в западна. Левият склон на потока е гол и определя южните склонове на вр. Белчева скала. Достига се обширна поляна, разположена на двата бряга на потока. Продължава се на юг (тук е важна правилната ориентация, тъй като няма пътека) и се излиза на билото. След това се продължава на югоизток и след 5 мин. се стига до вр. Градище.

Връх Градище е разположен над водослива на двата начални потока на Ярловска река. На голата му връхна част се забелязват няколко концентрични тераси, очевидно изкуствено създадени и добре запазени. Предполага се, че те са били част от отбранителна система. Южните и югоизточните склонове на върха са обрасли с букова и иглолистна гора. От върха се откриват великолепни гледки към целия район на Ярема: азимут 66о – вр. Голям Кечек; азимут 90о – вр. Манастирище в Плана планина; азимут 146о – м. Ярема; азимут 220о – вр. Лашова могила и вр. Голяма Острица; азимут 240о – вр. Войчинов рид (Чаролея); азимут 276о – вр. Сива грамада; азимут 324о – вр. Котаро и азимут 350о – вр. Белчева скала.

За връщане в м. Ярема се върви по същия път.

VІІ.3. М. Ярема – водосливът на двата начални потока на Ярловска река (15 мин.) – вр. Голям Кечек (55 мин.) – понижението между вр. Белчева скала и вр. Котаро (1 ч. 25 мин.) – х. „Физкултурник” (3 ч.)

Продължителност на прехода: 3 ч.

Денивелация: 600 м (изкачване)

Пътят от м. Ярема до водослива на двата начални потока на Ярловска река е описан в маршрут VІІ.1. След това се продължава срещу течението на левия начален поток. След 15 мин. на около 20 м по левия долинен склон на потока се забелязва пътека, която се изкачва през гората нагоре по склона на югоизток (азимут 130о). Тръгва се по нея. След 10 минути се стига до поляна, продължава се на север и след още 15 мин. се изкачва вр. Голям Кечек (55 мин.). Оттук пътят следва билото в северозападна посока (тя се определя от върховете Голям Кечек и Белчева скала). По билото последователно се появяват три каменни пирамиди. След няколко минути започва изкачване на масива на вр. Белчева скала, като се следва южната му страна. По-високо, вдясно, няколко каменни пирамиди водят към най-високата точка на върха, а пътят се насочва към превала между вр. Белчева скала и вр. Котаро (1ч.25мин.), където почивката е задължителна.

След това се пресича големия циркус Казана (изворен район на Железнишка (Селска) река), като се върви по т. нар. “Влашка пътека”.

Казана наподобява добре оформен циркус, ограден от билото, определено от върховете Белчева скала, Котаро, Купена и билото на десния долинен склон на Устружки дол с двете скалисти връхчета, носещи същото име – Казана. Долната му част е заета от хубава букова гора с площ от 2450 дка. Над гористия пояс на Казана минава Влашката пътека, по която в миналото били прехвърляни стадата от пасищата под вр. Голям Купен към вр. Белчева скала.

В началото пътеката е ясно очертана и опасност от изгубване няма. Нейното трасе следва голата част на циркуса непосредствено над гората. За 50 мин. се достига билото между двете скалисти връхчета (Казана), откъдето на североизток се прекосява горния край на Устружки дол, където има извор с хубава вода. Пресича се р. Устружки дол и се стига до стълб № 21 от стълбовата маркировка на маршрута от с. Железница за х. „Физкултурник”. По-нататък се следва стълбовата маркировка и след 15 мин. се стига до х. „Физкултурник”.

VІІ.4. М. Ярема – пътят за с. Плана (55 мин.) – м. Брезите (1 ч. 20 мин.) – с. Железница (1 ч. 35 мин.)

Продължителност на прехода: 1 ч. 35 мин.

Денивелация: 30 м (изкачване); 310 м (слизане)

Този маршрут може да се комбинира с някои от другите маршрути в района на м. Ярема и да се осъществи удобна автобусна връзка със София.

От ханчето в м. Ярема се тръгва по шосето към с. Железница. Преминава се моста на Куртова река и се продължава вдясно по левия й бряг. Пътуването е леко и приятно. На някои места са оформени кътове за отмора. След 40 мин. се стига до изкуствено езеро, при което има заслон. Мястото е удобно за почивка.

Продължава се по широкия път, който след 10 мин. се прехвърля на десния бряг на реката, а след 5 мин. достига моста на Куртова река (55мин.), където е спирката на автобус № 70 от с. Плана за кв. Дървеница. Може да се продължи пеша за м. Брезите и с. Железница като се свие наляво по пътя. За 25 мин. се стига до ханче „Брезите”. Оттук има две възможности: едната е да се слезе по пряка пътека в с. Железница, а другата – да се тръгне по шосето за Самоков и след около 300 м да се стигне до крайната спирка на автобус № 69 за кв. Дървеница. Може да се продължи и надясно по нископланинската обиколна пътека (НОП).