fbpx

Подход от с. Боснек

Bosnek

Х.1. С. Боснек – м. Живата вода (1 ч. 20 мин.) – вр. Асланов рид (2 ч. 20 мин.) – с. Чуйпетлово (2 ч. 50 мин.)

Продължителност на прехода: 2 ч. 50 мин.
Денивелация: 620 м (изкачване); 230 м (слизане)

Тръгва се от центъра на с. Боснек по широкия път, който отвежда на север, по долината на р. Добри дол – десен приток на р. Струма. Изкачването срещу течението на реката е много приятно. Няколко пъти се минава от десния на левия й бряг и за 1 час се стига дъното на долината, където се събират двата начални потока на Добри дол – Шамако и Живата вода.
Река Добри дол е в Югозападния дял на Витоша и е десен приток на Струма. Формира се от три начални потока: Шамако (десен), Живата вода (среден) и Студен извор (ляв). Последният, малко над водослива на първите два, отдава водите си на Живата вода. Той протича през широка долина с гористи склонове и характерни уширения. По р. Добри дол минава черен път от с. Боснек за превала Борова поляна, с отклонение за пещерната система Живата вода. Местните хора наричат реката Криволица, поради многобройните извивки по течението й.
Тръгва се по пътеката, покрай левия поток Живата вода, който след няколко минути приема своя ляв приток Студен извор. Продължава се срещу течението на потока Живата вода и след 10 мин. се достига едноименната пещерна система (1ч.20мин.).
Живата вода е наименованието на пещерна система и карстов извор, който от далечни времена е озадачавал посетителите с чудноватите пулсации на водата. Хората са го смятали за свещен. Още в средата на ХVІІ в. турският пътешественик Евлия Челеби го нарекъл Чешмата на щастието. В миналото хората посещавали Живата вода, считайки водата му за лечебна. Изворът наистина е чудо на природата – феномен, наблюдаван само на едно място във френските Алпи. В зависимост от общия дебит на подземната вода, тя има свойството да прекъсва изтичането си за определено време и после отново да го възстановява. Чисто научното обяснение се свързва с физическия закон за скачените съдове и влиянието на атмосферното налягане върху нивото на водата в широката част на сифона. Обикновено прекъсването е за около 1 мин. В периоди на засушаване интервалите се увеличават, като през най-сухите месеци могат да стигнат и до 1ч. При пълноводие е обратното – възможно е изворът въобще да не спира, а само да променя дебита си. Температурата на водата е постоянна. Изворът бил каптиран много отдавна, а през 1952г. районът – облагороден. На извора е поставена гранитна драконова глава, от чиято уста изтича водата.
От извора Живата вода може да се продължи в няколко посоки: обратно към с. Боснек (1ч.20мин.), към с. Кладница (2ч.), или с. Чуйпетлово (1ч.30мин.) и др.
От долния извор, по добре очертан път в източна посока (азимут 80о),се продължава по левия склон на дола. След 100 м се стига до разклон. Върви се по лявото отклонение. След 12 минути следва нов разклон. Продължава се вляво, пресича се малко дере и се изкачва отсрещния долинен склон. Отминава се следващото дясно отклонение и се излиза на открита поляна. Продължението на пътя е в горния й югоизточен край. След 15 мин. се излиза на обширна гола местност, откъдето на югоизток се вижда заобленият тревист купол на вр. Асланов рид (1478 м н.в.). При него се кръстосват пътеки в различни посоки: за селата Чуйпетлово и Боснек, за Живата вода, за вр. Кръста (Чука) и долината на р. Матница. Минава се вдясно от връхната точка на Асланов рид (2ч.20мин.). Пътят прави лек завой на изток и стига до чешма, от която за 30 мин. в същата посока се слиза в с. Чуйпетлово.

Х.2. С. Боснек – с. Горна Диканя (2 ч.)

Продължителност на прехода: 2 ч.
Денивелация: 100 м (изкачване); 200 м (слизане)

Този маршрут в голямата си част следва поречието на р. Клисурата (Суха) – на границата между Витоша и Голо бърдо. Тук е бил т.нар. “пазарски път” на горнодиканци, използван при пътуванията им до София. В миналото пътят свързвал Горна Диканя и Боснек. Сега може да се използва за подстъп към Верила, а също и за опознаване на този девствен район на Витоша с най-висок връх Петрус (1454 м н.в.).
От центъра на Боснек се тръгва в южна посока по ул. „Бор” и се излиза в края на селото при р. Струма. Минава се по моста над реката и се продължава по широк черен път, като се отминава отклонението вляво за с. Ярлово. На 3 мин. след отклонението следва ново ляво отклонение, което също се отминава. Заобикаля се хълма Косматица и за 25 мин. от Боснек се стига до чешма с 3 чучура. След кратка почивка се продължава по десния път. След 100 м има нов разклон. Дясното отклонение води към Голо бърдо и егреците. Тръгва се наляво и надолу. Тук е последният от поредицата телефонни стълбове на с. Боснек. На 8 мин. път от чешмата следва нов разклон. Поема се наляво, към изворния район на р. Клисурата. Пътят минава покрай Ковачките и Биковите егреци. Местността е гола, с редки смесени насаждения. След няколко минути се стига до водослив на потоци. Продължава се по левия бряг на р. Клисурата. След 200 м се стига до широк черен път, който идва отдолу, срещу течението на реката и прави остър завой нагоре по левия й долинен склон към м. „Шумето”. Върви се към с. Горна Диканя, по течението на реката. Оттук долината на р. Клисурата става тясна и гориста. Широкият черен път пресича няколко пъти реката и за 30 мин. достига моста при водослива на р. Клисурата с идващата отляво р. Добри дол (1ч.50мин.). При големи засушавания р. Клисурата понякога пресъхва. Затова горнодиканци я наричат Суха. При водослива на двете реки минава старият изоставен път от Самоков за Радомир – чудесна туристическа пътека. Тя води вляво за седловината Бука Преслап и Ярлово и вдясно – за Горна и Долна Дикани. Оттук за 10 мин. се стига до махала Клисурата на с. Горна Диканя.
Село Горна Диканя обхваща шест махали: Парталина, Брескьето, Клисурата, Джорговица, Селото и Мартинова. Те са пръснати в обширен район в подножието на Верила, Витоша и Голо бърдо. Намира се на 5 км от с. Долна Диканя. През Горна Диканя минават три реки: Добри дол, Драгал и Таранинска река. Те захранват Диканския язовир. Долна Диканя има автобусни връзки с Дупница, Радомир, Перник и София.