120 години от създаването на БТС

ПРОГРАМА ЗА ЧЕСТВАНЕ

120 ГОДИНИ ОРГАНИЗИРАН ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ

През 2015 година се навършват 120 години от началото на организираното туристическо движение в България, както и 165 години от рождението на Иван Вазов. Наред с основоположника на Българския туристически съюз Алеко Константинов, личността на Вазов също е от изключително значение за българския туризъм и много свидна за българските туристи.

Въведение

120 годишнината на организирания туризъм в България е изключително събитие за Българския туристически съюз.

През 2015 година се навършват точно 120 години от оригиналната „Покана” на Щастливеца, в която за първи път се появява известният лозунг на българския туризъм „Опознай България, за да я обикнеш!”, казана според Алеко Константинов, в пътеписите на Иван Вазов.

След отправената Алекова покана на 27 август 1895 г. на Черни връх се изкачили 300 туристи и се поставя „бляскаво начало на българския туризъм”. Той упреква българската интелигенция и столичани, че не са се привързали към „нашата хубава природа, защото не я знаят”. Щастливецът почувствал слабо своето перо, за да изрази възторга си, затова се обръща към Иван Вазов.

Вазов се отзовава на неговата покана и написва стихотворението „На Черни връх”, като няколко пъти в своите пътеписи споменава излета през 1895 г., с който се слага началото на българския туризъм и планинарство.

И днес, 120 години по-късно крилатият лозунг „Опознай България, за да я обикнеш”, фокусиран в цялата дейност на БТС, продължава да е актуален.

Още в първите години на своето съществуване БТС намира широка държавна и обществена подкрепа, която продължава и до днес.

Цел и задачи

Основната задача на настоящата програма е да предложи комплекс от мерки, с които по подобаващ начин да бъде отбелязана бележитата за туристическото движение годишнина. Целта е да се отдаде необходимата почит и уважение на първооснователите на организираното туристическо движение у нас, да се популяризира многостранната дейност на Българския туристически съюз, като техен наследник и последовател, и да се засили обществения интерес към туризма и туристическите практики в обществото.

Средства за реализация на програмата

Изграждане на Организационен комитет в състав:

 1. Алексей Стоев – Председател на БТС
 2. проф. Иван Лалов – Експредседател на БТС (периода 1999 – 2003 год.)
 3. Представители на общини и министерства:

– Община София

– Министерство на културата

– Министерство на туризма

– Министерство на образованието и науката

– Министерство на младежта и спорта

– Дирекция на Природен парк „Витоша“

 1. Представители на медии

– Българска национална телевизия

– Българско национално радио

Инициативи и прояви за отбелязване на годишнината

На местно и регионално ниво:

– Провеждане на юбилейни дни в туристическите дружества;

– Провеждане на спортно –туристически празници;

– Организиране на туристически походи, излети, екскурзии, свързани с местни празници и събори;

– Освежаване и почистване паметниците на Алеко Константинов;

– Възпоменателни тържества пред паметниците на Алеко в подходящи за това възпоменателни дни;

– Извършване на нова туристическа маркировка и освежаване на старата по основните маршрути в страната.

На национално ниво:

 1. Издаване на кратка история на БТС.
 2. Провеждане на Научна конференция с международно участие на тема: „120 г. организиран туризъм в България и новите предизвикателства пред Българския туристически съюз” – м. ноември 2015 г.
 3. Тържествено събрание – концерт в София – м.октомври 2015 г.
 4. Организиране и провеждане на национални конкурси за:

– разказ,

– пътепис,

– стихотворение,

– фотография.

 1. Разкриване на специална рубрика във в. „Ехо” „120 години организиран туризъм в България” и публикуване на поредица материали от туристическата летопис.
 2. Изработване на представителни фотоси за БТС /обекти, хижи, дейности/ и организиране на национална изложба с тях – м. ноември 2015 г.
 3. Обявяване на годишните награди на Българския туристически съюз /за най-добра хижа, обект от 100-те НТО, туристически хор, партньорство с местната власт, партньорство с държавната власт, партньорство с НПО, доброволчество и др.
 4. Дигитализиране на документалния фонд на БТС /вестник Ехо и сп Турист”/ –     м. декември 2015 г.
 5. Засаждане на юбилейна гора със 120 дръвчета (ПП”Витоша”) – м. април 2015 г.
 6. Организиране на лъчеобразни походи до Черни връх и походи из Рила и други български планини, описани в пътеписите на Иван Вазов – през цялата година.
 7. Провеждане на Детски туристически празник в Южния парк с партньорството на туристически дружества, Столична община и Министерството на младежта и спорта – м. октомври 2015 г.
 8. Приобщаване на българските общности в „близката” чужбина към проявите на национално ниво и участие на техни деца в Националния преглед на туристическите сръчности за приз „Кристален еделвайс” на язовир „Копринка” – м. юли 2015 г.
 9. Осъществяване на контакти с българските общности в Чикаго и Канада.
 10. Заключителен туристически събор на Черни връх с участието на туристическите дружества от страната и партньорите на БТС от Балканския планинарски съюз и ЕRA -30 август 2015 г.
 11. Годишна среща на Балканския планинарски съюз в гр. Плевен – м. май 2015 г.
 12. Актуализиране на сайтовете на БТС и 100-те НТО – през цялата година.
 13. Изработване на Поздравителни адреси и възпоменателни грамоти и плакети.

 

Рекламно-информационна дейност

Изработване на рекламно информационни материали:

– плакати,

– папки,

– рекламни листи,

– сувенири с логото на БТС,

– изработване на транспаранти и украса за националните прояви и събори,

– изработване на походни знамена за туристическите дружества в чест на юбилея.

Информационна кампания за популяризиране на 120 годишнината на БТС

 1. Каналите, чрез които ще бъде направено популяризирането са:

– телевизия,

– радио,

– вестници и списания,

– интернет,

– социални мрежи.
2. Дейности свързани с популяризацията:

– осигуряване на медийна подкрепа /работа с два основни медийни партньори (БНТ и БНР);
– пресконференция (БТА);
– прессъобщения  за конкретни прояви (в отделни медии);
– изработване на банери;
– изработване на радио и видеоклип.
Финансиране

Изпълението на националната програма ще бъде реализирано чрез:

 • дарения от юридически и физически лица;
 • целево финансиране от държавни и общински институции;
 • туристическите дружества
 • реализиране на проекти с различни донори /фондация „Америка за България” и други фондации/, европейски програми;
 • продажба на рекламни материали и сувенири посветени на годишнината.

………………………………………………………………………………………

Настоящата програма е отворена и може да бъде допълвана с нови инициативи, прояви и дейности на туристическите дружества.