fbpx

Издания

  •  Изготвяне на “Алманах за Витоша в дати, събития, личности, управление”

В процес на разработка.

Ще бъдем благодарни на всеки, който разполага с информация за изминалите 80 години да я предостави.

Очакваме 80 поздравителни адреса от инициативния комитет, партньорите и приятели на Природен парк “Витоша”, които ще публикуваме. Приложете Ваша снимка и логото на институцията, която представлявате.

Моля изпратете до 20 септември  на dppvitosha@iag.bg

Благодарим!

  • Изготвяне на “Алманах за Витоша в снимки”

В процес на разработка.

Моля предоставете ваши архивни снимки от паметни места на Витоша!

Благодарим!

  • Издаване на книга “Природното богатство на природен парк Витоша” – предстои печат
  • Издаване на книга за паметта на Витоша (паметници, паметни плочи и барелефи, хижи) – предстои печат
  • Книга  “Селищата около природен парк Витоша”
  • Книга “Определител на земноводните и влечугите в природен парк Витоша”
  • Книга “Определител на пеперудите в природен парк Витоша” – 2 тома
  • Брошури: