fbpx

Инициативен комитет

Министър на земеделието и храните,

Министър на околната среда и водите,

Заместник-министър на земеделието и храните,

Областен управител на област София,

Областен управител на област Перник,

Кмет на гр. София,

Кмет на гр. Перник,

Кмет на гр. Самоков,

Изпълнителен директор на ИАГ към МЗХ.