fbpx

Инициативи

 • НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ВИТОША

Дати: 21 и 22 октомври 2014

Място: БАН (голям салон), ул. „15-ти ноември“ №1 (пл. „Народно събрание“), София 1000, България

Събития: представяне на доклади от научни разработки през последните десет години; управление и стопанисване на ПП „Витоша“; среща с авторите и представяне на книгите и информационните материали, издадени от ДПП „Витоша“ в юбилейната година; изложба „80 години ПП „Витоша“; изложба на наградените произведения от проведени юбилейни конкурси.

 • ТЪРЖЕСТВЕНО СЪБРАНИЕ – КОНЦЕРТ

Дата: 22 октомври 2014;

Място: БАН (голям салон), ул. „15-ти ноември“ №1 (пл. „Народно събрание“), София 1000, България;

Събития: поздравления; връчване на плакети и грамоти на учени, служители, доброволци, дарители и партньори на ДПП „Витоша“; излъчване на интервюта с ветерани и бивши деятели, чийто професионален път е свързан с Витоша; връчване на награди на отличилите се в проведените юбилейни конкурси; концерт; коктейл.

 • ЮБИЛЕЙНИ ДНИ НА ВИТОША В СЕЛИЩАТА В ПОДНОЖИЕТО НА ПРИРОДЕН ПАРК “ВИТОША”

Период: 15 септември – 20 октомври 2014

Място: в прилежащите села и квартали на ПП „Витоша“ – Княжево, Бояна, Драгалевци, Симеоново, Бистрица, Железница, Ярлово, Боснек, Чуйпетлово, Кладница, Рударци, Мърчаево, Владая

Събития: масово отбелязване на юбилея, доклади, поздравления, връчване на грамоти на заслужили местни деятели, организиране на местни инициативи – изложби, конкурси, състезания, изяви на читалищни и училищни състави, клубове, туристически дружества и други.

 • СПОРТЕН И ТУРИСТИЧЕСКИ ПРАЗНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПРИРОДЕН ПАРК “ВИТОША”

Дата: 11 октомври 2014

Място: територията на ПП „Витоша“

Събития: провеждане на различни спортни състезания, походи, изкачване на Черни връх;

Организатори: НСА, Столична община, спортни федерации, БТС, ПСС, ДПП „Витоша“, Регионален инспекторат по образование – София, Перник, Самоков.

 • ПЛЕНЕР ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО

Период: – м. септември 2014

Място: територията на ПП „Витоша“ – детски eкостационар „Бели брези“

Събития: провеждане на пленер с художници по изобразително изкуство – организатор Община Перник и за деца от приложни училища и школи (по рисуване, дърворезба, работа с глина, фотография).

 • ДНИ НА АНИМАЦИЯТА В ДЕТСКИ ЕКОСТАЦИОНАР “БЕЛИ БРЕЗИ” (ПРОЖЕКЦИИ НА ДЕТСКИ И ЕКОЛОГИЧНИ ФИЛМИ)

Период: всяка събота и неделя от м. май до м. октомври 2014

Място: територията на ПП „Витоша“ – детски екостационар „Бели брези“

Събития: прожекции на анимационни филми от международния конкурс „Златен кукер“; прожекции на филми с екологична насоченост, предоставени от МОСВ и филми за София, предоставени от Туристически информационен център – София.

 • КОНКУРС ЗА ЕДНОМИНУТЕН АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ, ПОСВЕТЕН НА 80-ГОДИШНИНАТА НА ПРИРОДЕН ПАРК “ВИТОША”

Период: м. август – м. октомври 2014

Организатор: Рекламна агенция и Творческо студио “Анима Арт”

 • КОНКУРС ДЕТСКО СТИХЧЕ, РИСУНКА, РАЗКАЗ НА ТЕМА  “ВИТОША”

Период: м. септември – м. октомври 2014

 • ФОТОКОНКУРС НА ТЕМА “ВИТОША”

Период: м. септември – м. октомври 2014

 • ОБЩА ИЗЛОЖБА НА КОНКУРСНИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИ

Дати: 21-22 октомври 2014

Място: БАН (голям салон), ул. „15-ти ноември“ №1 (пл. „Народно събрание“), София 1000, България

Събития: изложба на конкурсните произведения и връчване на наградите по време на научната конференция и тържественото събрание – концерт.

 • ИЗРАБОТВАНЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА КРАТКИ ФИЛМЧЕТА/ЗАСТАВКИ ЗА ЮБИЛЕЯ;
 • ИЗДАВАНЕ НА КНИГА ЗА ПАМЕТТА НА ВИТОША (паметници, паметни плочи и барелефи, хижи);
 • ИЗГОТВЯНЕ НА АЛМАНАХ ЗА ВИТОША В ДАТИ, СЪБИТИЯ, ЛИЧНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ;
 • ИЗГОТВЯНЕ НА АЛМАНАХ ЗА ВИТОША В СНИМКИ;
 • ИЗРАБОТВАНЕ НА ЮБИЛЕЕН ПЛАКЕТ “80 ГОДИНИ ВИТОША – ЗАЩИТЕНА ТЕРИТОРИЯ” И ГРАМОТИ

ЗАБЕЛЕЖКА: Програмата е предварителна. ДПП “Витоша” си запазва правото за внасяне на промени и допълнения.