fbpx

Фотоконкурс

hhhh

Изисквания за фотографиите:

  • Кратко наименование до 30 символа на кирилица;
  • Описание  до 1000 символа на кирилица (например: дата на фотографията, използвани похват и камера и др.);
  • Формат JPEG.

Критерии за оценяване:

  • Връзка с темата;
  • Находчивост и иновация;
  • Артистичност и въздействие;

В писмото си до електронна поща: konkurs_vitosha@mail.bg изпратете имената си, телефон и електронен адрес за връзка.