fbpx

Партньори

Изпълнителна агенция по горите при МЗХ,

РДГ София,

РДГ Кюстендил,

Югозападно държавно предприятие,

ДГС София,

ДЛС „Витошко – Студена“,

Лесозащитна станция София,

Горска семеконтролна станция София,

РИОСВ София,

РИОСВ Перник,

Българска академия на науките,

Лесотехнически университет

Институт за гората при БАН

Национален природонаучен музей при БАН

Съюз на лесовъдите в България,

Дружество на лесовъдите – ветерани,

Съюз за защита на природата,

Столична община,

Съюз на архитектите в България,

Съюз на ландшафтните архитекти,

Кметове на селищата около Витоша (р-н Витоша, р-н Панчарево, с. Бистрица,

с. Железница, с. Ярлово, с. Мърчаево, с. Владая, с. Кладница, с. Рударци, с. Боснек),

Информационен център – София към ОП „Туристическо обслужване“ – СО

Регионален инспекторат по образованието София – град

Регионален исторически музей – гр. Перник,

Български туристически съюз,

Планинска спасителна служба,

Национална спортна академия „Васил Левски“,

Дирекция на Природен парк „Беласица“,

Дирекция на Природен парк „Българка“,

Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“,

Дирекция на Природен парк „Златни пясъци“,

Дирекция на Природен парк „Персина“,

Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“,

Дирекция на Природен парк „Русенски Лом“,

Дирекция на Природен парк „Сините камъни“,

Дирекция на Природен парк „Странджа“,

Дирекция на Природен парк „Шуменско плато“,

Дирекция на Национален парк „Рила“,

Дирекция на Национален парк „Пирин“,

Дирекция на Национален парк „Централен Балкан“,

Международният фестивал на Анимационният филм “Златен кукер” – АНИМАРТ,

WWF България,

ФПС „Зелени Балкани“,

Българско дружество за защита на птиците,

Българска фондация „Биоразнообразие“,

Българска асоциация за алтернативен туризъм,

СДП „Балкани“,

Национален граждански инициативен комитет „Петър Димков“