80 години ПП “Витоша”

слайдер ретро

80 ГОДИНИ ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“

80 ГОДИНИ БИОСФЕРЕН РЕЗЕРВАТ „БИСТРИШКО БРАНИЩЕ“

Природен парк „Витоша“ е първият парк в България и на Балканския полуостров. Той ще отбележи своята 80-годишнина на 27 октомври 2014 гoдина. Заедно с обявяването на Витоша за защитена територия, е създаден и резерватът „Бистришко бранище“, който също ще отпразнува 80-годишен юбилей. В далечната 1934 година правителството е оценило изключителните качества на планината, огромното ѝ значение за науката, потенциала ѝ за развитие на туризма и е предприело действия за опазването ѝ . Върху площ от 6410 хектара в най-високите части на планината е обявен Национален парк „Витоша“. Тези територии са били отчуждени от собствениците им и заплатени със златни български левове от Държавното съкровище. Днес площта на парка е 27 079 хектара и е прекатегоризиран в „природен“. На територията му са резерватите „Торфено бранище“, опазващ най-значителния в България торфищен комплекс и „Бистришко бранище”, съхранил стари смърчови гори и впечатляващи каменни реки. В парка е и природната забележителност Духлата – най-дългата пещера в България.

От Витоша води началото си организираното туристическо движение в България. Тук през 1901 г. е поставена и първата туристическа маркировка. През парка преминава и европейският туристически маршрут Е-4.

Богато е и културно-историческото наследство. През Средновековието Витоша се е славила като център на българската Мала Света гора. От съществувалите някога в планината и околностите ѝ повече от 40 манастири са се запазили само два: Драгалевският „Света Богородица Витошка” (ХІV в.) и Кладнишкият „Свети Николай Мирликийски Чудотворец” (изграден през ХІХ в. върху стари основи). Боянската църква „Св. Св. Никола и Панталеймон” (Х в.) е разположена на границата на парка и е включена в Листата на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Особена гордост за цяла България са и световноизвестните „Бистришки баби“ – група за автентичен фолклор, включена в Списъка на шедьоврите на нематериалното културно наследство на Юнеско.

Витоша е част от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 и е защитена зона по двете европейски природозащитни директиви – за птиците и за местообитанията.

С много обич, труд и грижа хиляди доброволци са градили хижи, алеи, чешми и заслони, залесявали са обезлесените територии, почиствали са любимата си планина и това не им е тежало. Ние продължаваме да го правим и днес, защото Витоша има нужда от нашата подкрепа. Но по-голяма е нашата нужда от нея.

Витоша е вдъхновявала много творци – писатели и художници, за нея са се пеели песни, разказвали са се легенди, тук е търсил подслон и защита Васил Левски. Тя продължава да ни вълнува, да ни дарява с чист въздух, прохлада, чиста вода и прекрасни пейзажи. Тя е най-посещаваната защитена територия в България. Посетителите ѝ надхвърлят 3 млн. души годишно.

Още много можем да говорим за богатството, красотите и благата, които получаваме от нашата Витоша. Нека обединим усилията си в днешните нелеки времена и заедно да отбележим 80-годишния юбилей на Природен парк „Витоша“.