fbpx

Изложба запознава посетителите с резултатите от изпълнението на проект, осъществен по програмата Life+ на Европейския съюз

На 25 октомври 2013 г. в Детския екостационар „Бели брези” в Природен парк „Витоша” беше открита изложба, която обобщава резултатите от изпълнението на проект „Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори”. Проектът е на обща стойност 1 236 834 евро, в т. ч. съфинансиране от Европейския съюз: 615 199 евро. Проектът опазва и възстановява редки и застрашени растителни и дървесни видове в 10 български природни парка – Българка, Витоша, Врачански Балкан, Златни пясъци, Персина, Рилски манастир, Русенски Лом, Сините камъни, Странджа и Шуменско плато. Изложбата ще обиколи десетте природни парка, включени в проекта, като престоят й на Витоша ще продължи до 5-ти ноември, след което тя ще отпътува за Природен парк „Рилски манастир”. Откриването на изложбата беше посветено на рождения ден на ПП „Витоша”, който на 27 октомври навърши 79 години.

Три от таблата Изложбата е аранжирана встрани от главния вход Снимка за спомен в края на тържеството Десислава Гюрова - регионален координатор на проекта разказва за извършеното на Витоша Част от гостите Част от гостите  Част от гостите Встъпителни думи на Снежана Петрова - директор на парка Входно табло Детският екостационар "Бели брези"