fbpx

Изнасяне на презентация за Природен парк Витоша в 150 ОУ „Цар Симеон Първи” гр. София

На 29.05.2012 г. беше изнесена презентация  на тема Природата на Витоша пред учениците на 150 ОУ „Цар Симеон Първи” гр. София. Децата се запознаха с особеностите на защитената територия и откриха, че въпреки близостта на планината с големите градове, там са запазени уникални местообитания на редки и защитени видове растения и животни!
Образователните програми, свързани с Природата са изключително важни за бъдещето на защитените територии и опазването на красивата Природа на България!