Информационна среща на парковете за Деня на Земята

На 21 и 22 април т.г. по инициатива на ДПП „Витоша“ се проведе двудневна информационна среща на парковете.

Тя беше посветена на Международния ден на Земята. В нея се включиха представители на Националните и Природни паркове в България. Основната цел на срещата беше да се сподели опит за работата на информационните центрове, работещи на територията на тези защитени територии, постигнатите резултати, възникналите проблеми, справянето с тях, както и продължаване на сътрудничеството при популяризиране на парковете в страната. През първия ден на срещата в Детския екостационар „Бели брези“  се проведе семинар с презентации. През втория ден бяха посетени торфищната информационна алея в местността Офелиите, местност Златните мостове, дендрологичната алея за незрящи в м. Дендрариума, посетителския информационен център „Витоша“, стопанисван от РИОСВ София, Драгалевския манастир и туристически център “Алеко”. На 22-ри април, в Деня на Земята, колегите от РИОСВ София представиха информационния център „Витоша“, където се състоя детски празник и откриване на две изложби /на Борис Туечки и на Андрей Михайлов/.  Богатата програма, възможността да се посетят красиви обекти в ПП “Витоша”, както и пълният комплект от информационни материали за Парка зарадваха колегите от парковете и те си обещаха такива  срещи да се организират поне веднъж годишно на територията на природните и национални паркове, за да се поддържат тесни контакти между колегите, да се обменя информация, да се споделя положителният опит в работата, за да се постигат по-добри резултати при популяризиране на защитените територии в страната ни.

 • DSC02028
 • DSC02031
 • IMG_3234
 • DSC02032
 • IMG_3233
 • IMG_3229
 • IMG_3240
 • IMG_3249
 • DSC02036
 • DSC02044
 • IMG_3255
 • DSC02068
 • DSC02074
 • DSC02087
 • DSC02088
 • DSC02091
 • DSC02093
 • DSC02096
 • DSC02101
 • DSC02106
 • IMG_3385
 • DSC02108
 • IMG_3256
 • IMG_3421