fbpx

Информация до допуснатите кандидати до конкурса за главен експерт “географски информационни системи и база данни”

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Главен експерт „Географски информационни системи и база данни“ – една щатна бройка в Дирекция на Природен парк „Витоша“.

Не допуска до конкурс кандидата Н. Андонова.

инж. Н.Илиева ………….…/П/………………..

Председател на конкурсната комисия