fbpx

Информация за допуснатите кандидати до конкурса за длъжността “Главен счетоводител”

Информация за допуснатите кандидати до конкурса за длъжността “Главен счетоводител” в Дирекция на Природен парк “Витоша”