fbpx

Конкурс за главен горски инспектор в Дирекция на Природен парк “Витоша”

На основание чл.10 а, ал. 2 от ЗДСл и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители Дирекцията на Природен парк “Витоша” обявява конкурс за длъжността „Главен горски инспектор в ДПП „Витоша“, гр. София.

Документи:

Обявление за конкурс

Заявление за участие в конкурс

Длъжностна характеристика

Декларация