fbpx

Конкурс за главен горски инспектор

Дирекция Природен парк „Витоша“, гр. София, на основание чл.10 а, ал.2 от ЗДСл и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №37 от 17.10.2016 г. на Дирекция Природен парк „Витоша“, обявява конкурс за длъжността Главен горски инспектор в Дирекция Природен парк “Витоша”, гр. София – 1 щатна бройка.

Документи:

Обявление

Заявление

Декларация