fbpx

Конкурс за главен експерт “Връзки с обществеността” към ДПП “Витоша”

Дирекцията на Природен парк „Витоша“, гр. София, на основание чл.10 а, ал.2 от ЗДСл и чл. 14 oт Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 46 от 12.12.2017 г. на Дирекцията на Природен парк „Витоша“, обявява конкурс за длъжността:

Главен експерт „Връзки с обществеността“ към Дирекция на Природен парк „Витоша“, гр. София – 1 щатна бройка

Брой работни места за който се обявява конкурсът – 1 (едно) работно място.

Документи:

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация