fbpx

Конкурс за детско стихотворение, рисунка или разказ

konkurs друг

Дирекцията на Природен парк “Витоша” си запазва правото да използва безвъзмездно получените произведения в свои информационни материали и за други цели (презентации, изложби и др.), като задължително цитира имената на авторите. Изпратените произведения не се връщат на авторите.