fbpx

Конкурс за младши горски инспектор

Дирекцията на Природен парк „Витоша“, гр. София, на основание чл.10 а, ал.2 от ЗДСл и чл. 14 oт Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 44 от 08.12.2016 г. на Дирекция Природен парк „Витоша“, обявява конкурс за длъжността “Младши горски инспектор” към Дирекция на Природен парк „Витоша“, гр. София – 1 щатна бройка.

Документи:

Обявление

Заявление

Декларация

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс