fbpx

Крайно класиране на кандидатите, участвали в конкурса за Старши експерт “Екологично образование и туризъм” в Дирекция на Природен парк “Витоша”

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс комисията класира от първо до трето място кандидатите с най-висок окончателен резултат, който е получен при провеждането на конкурса, както следва:

1. С. Арангелова -133,40 т.

инж. Н. Илиева: ………/П/…………

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯТА

Класиране на кандидатите в конкурса