fbpx

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

Адрес:1000 София, бул. “Мария Луиза” 22

Телефон: 02/ 940 6000

e-mail: feedback@moew.government.bg/

Интернет адрес: www.moew.government.bg/

Информационен център на МОСВ
Адрес:  ул. “У. Гладстон” № 67, София, п. к. 1000

Телефон: 02/ 940 6331

Работно време:от  14:00 до 17:00 часа;