С електрически велосипед до Витоша

2019-07-18 6:45

На 18 юли 2019 г. в 12 ч.стартира втория сезон на услугата за наемане на електрически велосипеди в природен парк “Витоша”. През този ден всеки ще може безплатно да тества велосипедите на стартовата точка пред Национален исторически музей. Инициативата е пример за работещо публично-частно партньорство. Усилията на водещите партньори в проекта “Зелена София” – Столична […]

Адаптационната волиера в ПП “Витоша” отново стана дом на птици

2019-07-16 8:20

Адаптационната волиера в ПП “Витоша” отново стана дом на птици успешно преминали лечение в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани. Птиците са бухал, обикновен и белоопашат мишелов. Те са настанени във волиерата в отделни клетки и ще бъдат освобождавани поетапно в зависимост от състоянието им. Така за поредна година благодарение на доброто партньорството […]

Служители на ЮЗДП реновират парковата инфраструктура

2019-07-11 12:33

Югозападното Държавно предприятие продължава работа по изграждането на нова и възстановяването на остаряла инфраструктура в границите на Природен парк „Витоша”. Служители на ЮЗДП изработиха и монтираха 15 дървени мостчета над дерета и потоци в най-посещаваните части на планината. Подновяват се маси и пейки в кътовете за отдих, както и рампи за детски и инвалидни колички […]

Експертите от ДПП „Витоша“ реновираха паркова инфраструктура в м. Шумнатица

2019-07-05 8:10

На 4.07.2019 г. се проведе акция за ремонтиране на парковата инфраструктура и почистване в местността Шумнатица“. В акцията се включиха всички експерти от Дирекция на ПП „Витоша“. Служителите лакираха пет пейки “Витошки тип” и събраха и извозиха строителните отпадъци в района. Почисти се обособеното място за огън и се провери за наличието на предупредителна табела […]

Нови находища на растението Карпатска тоция в Природен парк „Витоша“

2019-07-02 6:47

Карпатската тоция (Tozzia alpina L. subsp. carpathica) е полупаразитно многогодишно тревисто растение от семейство Живеничеви. Расте по мочурливи места и брегове на потоци. Характерно за вида е привързаността към специфични, влажни местообитания, поради което образува малки, разкъсани и изолирани една от друга популации с малка численост. Карпатската тоция е защитен вид, включен в Приложение 3 […]

1 2 3 155