Продължава работата по проект “Възстановяване и поддържане на приоритетни природни местообитания”

2019-11-13 8:11

Дирекцията на Природен парк „Витоша“ към Изпълнителна агенция по горите,  продължава успешната реализация на дейностите по проект   “Възстановяване и поддържане на приоритетни природни местообитания и видове на територията на Природен парк „Витоша““, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.   В торфищния участък, предвиден за възстановяване са извършени необходимите геодезически измервания и е изготвен хидрологически коректен […]

„Срещи с дивата природа“

2019-11-12 3:40

Днес, 12 ноември, НЛРС-СЛРБ и Дирекцията на Природен парк „Витоша“ в присъствието на журналисти подписаха споразумение за партньорство и съвместна дейност с деца и младежи в рамките на инициативата “Срещи с дивата природа”. В срещата участваха председателят на НЛРС-СЛРБ Васил Василев и д-р инж. Анна Петракиева, директор на ДПП “Витоша”. НЛРС-СЛРБ поставя началото на националната […]

Природен парк „Витоша“ чества своята 85-годишнина

2019-11-06 3:58

На 05.11.2019 г. в аулата на Лесотехническия университет се състоя тържественото отбелязване на 85-годишнината на най-стария парк в България – Природен парк „Витоша“. На събитието присъстваха директори на дирекции в Изпълнителната агенция по горите, чл. кор. проф. Иван Илиев – ректор на Лесотехническия университет, проф. Милко Милев – зам. ректор на ЛТУ, представители на МОСВ, […]

85 ГОДИНИ ПАРК „ВИТОША“

2019-10-27 4:11

На 27.10.1934 година, точно преди 85 години, с постановление III А-15422/1934 г. на Министерство на земеделието и държавните имоти е обявен Национален парк „Витоша“, прекатегоризиран по-късно в Народен, а през 2000 година в Природен парк „Витоша“ – първият в България и на Балканите, един от най-старите в Европа. Дирекция на Природен парк „Витоша“ честити юбилея на всички […]

Горските педагози се събраха на Първа национална среща

2019-10-21 3:52

Д-р инж. Анна Петракиева, преподавател по дисциплината „Горска педагогика“ в Лесотехническия университет и поставила началото на обучението на експерти от горската система у нас, представи ролята на Горската педагогика като екологично образование, както и въвеждането на заниманията в страната на Първата национална среща на горските педагози. Форумът с участието на над 100 експерта от цялата […]

1 2 3 159