Успешно защитена докторантура на тема „Концепция за устойчиво развитие на туризма във Витоша планина“

Раденка Митова защити успешно своята дисертация за докторантура на тема „Концепция за устойчиво развитие на туризма във Витоша планина“.

По време на защитата бяха представени важни факти и анализирани проблемите с туризма, както и начини за устойчивото му развитие в ПП „Витоша“.

Поздравления за успешно приключилата тригодишна работа и присъждането на докторска титла и благодарности за предоставянето на цялата детайлна разработка на дирекцията на парка!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content