Адаптационната волиера в ПП „Витоша“ отново стана дом на птици

Адаптационната волиера в ПП „Витоша“ отново стана дом на птици успешно преминали лечение в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани. Птиците са бухал, обикновен и белоопашат мишелов. Те са настанени във волиерата в отделни клетки и ще бъдат освобождавани поетапно в зависимост от състоянието им. Така за поредна година благодарение на доброто партньорството между отделните организации, птиците отново ще се завърнат в дивата природа.

Skip to content