Английска поетеса черпи вдъхновение от Витоша

На 12 юли 2016 г. английската поетеса Линда Франс посети Природен парк „Витоша“. Визитата беше по молба на г-жа Яна Генова – директор на „Къща за литература и превод“, а за представянето на парка съдействаха ДПП „Витоша“ и Ботаническата градина на БАН в лицето на директорката доц. д-р Антоанета Петрова.

Обиколката започна от Националния парков информационен център на ДПП „Витоша“ в София, където гостите се запознаха с уникалните характеристики на ПП „Витоша“ и защитените територии в България, с биологичното разнообразие и туристическото ползване на парка, премина през Природозащитния информационен център “Витоша” над кв. Драгалевци и продължи във високата част на планината. Ботаническата обиколка достигна подножието на Черни връх,  Платото и района около резерват „Торфено бранище“. След това, през Меча поляна, се насочи към биосферния резерват „Бистришко бранище“. Обходени бяха местата в подножието на Голи връх, районът на туристически център „Алеко“ и поляните покрай пътя кв. Драгалевци – х. „Алеко“.

Поетесата Линда Франс е автор на 7 стихосбирки, публикувани от  Bloodaxe, Smokestack и Arc в периода 1992 – 2010 г. Стихотворенията ù са получавали множество награди и са звучали по радиото и телевизията. Стихотворенията на Линда Франс са превеждани и на български език в сп. „Алтера“ през 2005 г. Новият ù проект „Ботанически път“ изследва темата за растенията с похватите на поезията, прозата и фотографията. Поетесата проявява интерес към митологията, свързана с растенията и техните наименования. Поддържа блога poeticabotanica.wordpress.com, където е публикувала снимки и е отразила впечатленията си от Витоша.

Творческата резиденция на Линда Франс в България е в периода 4 юли – 1 август 2016 и се осъществява с подкрепата на Artists’ International Development Fund на Arts Council of England. По време на престоя си тя ще изследва ендемичните софийски растения и ще работи върху нови стихотворения, вдъхновени от софийската флора.

Проектът е съфинансиран от Столична програма „Култура“ на Столична община за 2016 г.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content