Благодарност към всички, които проявиха интерес към дейността за реинтродукция на Европейския лалугер

Изразяваме благодарност към всички, които проявиха интерес към дейността за реинтродукцията на Европейския лалугер. В събота – 06.08.2011 г.  избраните кандидати започнаха работа и помагаха при монтирането на адаптационната ограда на терен, която скоро ще стане дом на новодошлите животни. Лалугерите ще бъдат под постоянно наблюдение и ще се следи процесът им на адаптация. Пожелайте ни успех и стискайте палци мъниците, които донесем на Витоша, бързо да свикнат с новия си дом !

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content