НОВИНИ

Благодарност към доброволците на Витоша

Над 43-ри фирми, сдружения, неправителствени организации и приятели на Парка, се включиха в празника по случай Международния ден на доброволеца, организиран от Дирекцията на Природен парк „Витоша“.

 На този ден ние отдаваме почит на хората, които с безвъзмездния си труд допринасят за  опазването  на любимия ни парк „Витоша“.

„Благодарим на всички доброволци, които активно участваха в доброволческите инициативи на Дирекцията. Без вас, нямаше да постигнем всички тези успехи. Вярваме, че и за напред ще си сътрудничим в общата кауза да съхраним богатството на Витоша““ каза директорът д-р инж. Анна Петракиева и връчи благодарствени писма на участниците.

Доброволческите акции се организираха с активното участие на експертите инж. Розалия Трайкова гл. експерт „паркова инфраструктура“ и Сава Попсавов  гл. експерт „доброволчески инициативи и развитие на доброволчеството“.

На събитието присъстваха инж. Альоша Даков – зам.-директор на Югозападното държавно предприятие, и инж. Росен Райчев – директор на дирекция „Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство“ в Изпълнителната агенция по горите – институции, чиято ценна помощ през годините е неизменна.

Skip to content