Проведе се сесия на Национален ученически екопарламент в детски екостационар „Бели брези“

В навечерието на 5 юни Националният ученически екопарламент проведе сесия, по време на която участниците – 43 човека – ученици и ръководители на екоклубове от Враца, гр. Гоце Делчев, Кюстендил, Пазарджик, Пещера, Сливен, Сопот, София, Шумен и Чирпан – се запознаха с oбучителния подход КонсУмувай (представен от фондация ЕкоЦентрик), с възможностите за обучение в чужбина – висше образование по специалности, свързани с околната среда (представени от ЕДЛАНТА ОЧ). Докато ръководителите обсъждаха неформалните методи в образованието за околна среда, споделяха добри практики и се запознаха с възможностите за изява по време на националния фестивал „Наука на сцената“, младежите дискутираха върху своя принос за опазване на околната среда и се учиха да пишат проекти.

Много положителни емоции предизвика посещението на Детски екостационар „Бели брези“, където учениците и техните ръководители се запознаха с богатото природно богатство на ПП „Витоша“ и с възможностите за обучение, осигурени от Дирекцията на Парка и представени от Юлия Михайлова – експерт „Връзки с обществеността“ в ДПП „Витоша“.
В уникалната обстановка на екостационара, авторите на класираните творби в конкурсите за рисунка и фотография на тема „Водата е живот“ и за електронна игра и електронен тест в помощ на образованието за околна среда получиха своите дипломи и награди.

След това децата се насочиха към м. Дендрариума, където взеха участие в инициативата „Да изчистим България заедно“ и събраха 0,5 м3 отпадъци.

Всички тръгнаха към родните си места, удовлетворени от видяното и наученото, обогатени с нови знания, нови идеи и нови приятели.

За съпричастността и предоставеното домакинство ДПП „Витоша“ получи благодарствено писмо.

БП_ДПП20160604_10455220160604_10455620160604_11434020160604_10041920160604_10040720160604_09444320160604_10051220160604_100431

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content