„Витоша – зелената корона на София“ – предстояща изложба

„Витоша – зелената корона на София“ – предстояща изложба

Архитектурна колегия „Ж“ ландшафтни архитекти при РК София град към Камара на архитектите в България, със съдействието на Дирекцията на Природен парк „Витоша“ ОРГАНИЗИРАТ ИЗЛОЖБА „ВИТОША – ЗЕЛЕНАТА КОРОНА НА СОФИЯ“.

Изложбата ще бъде съставена от фотографии и рисунки на всички желаещи да участват със свои произведения.

Категории:

„Витоша през очите на фотографа“(представят се фотографии, подготвени за печат във формат А3)

„Витоша през очите на художника“ (представят се творби живопис, графика и други във формат и начин на представяне според вижданията на участника).

„Витоша през очите на децата“ (представят се материали във формат А4 или А3).

Оценените най-високо произведения в трите категории ще получат по една голяма награда под формата на ваучър за материали в съответната категория. Ще има и поощрителни награди.

Срокове за представяне на творбите:

До 21.11.2013 г. – събиране на материалите в електронен вид на e-mail: kab_sofia_landarch@abv.bg

На 20.11.2013 г. от 16.00 до 19.00 ч. – събиране на материалите, които не са в електронен вид в сградата на САБ, ет. 1, ул. „Кракра“ №11, гр. София.

От 21.11.2013 г. до 24.11.2013 г. – подбор и журиране на представените материали.

На 25.11.2013 г. в 18.00 ч. – откриване на изложбата и награждаване на най-добрите творби.

От 25.11.2013 г. до 05.12.2013 г. изложбата ще бъде отворена за посещения в зала 2 в сградата на САБ, ул. „Кракра“ № 11, гр. София.

За повече информация: ландш. арх. Иван Мустаков, тел.: 0897 938 787

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content