НОВИНИ

Витоша избира зеленото придвижване!

Планината Витоша е подложена на силен антропогенен натиск, особено в почивните дни, когато голяма част от столичани и гости на столицата я избират за своя дестинация. Придвижването става предимно с лични автомобили, което води до много негативни последици за планината и биоразнообразието в нея – шумово и прахово замърсяване, нарушаване на спокойствието на дивите животни, паркиране на нерегламентирани места в зелените площи и образуване на т. нар. „кални точки“.

За туристите, посещаващи Природен парк „Витоша“, са изключително неприятна гледка хилядите автомобили, които се стичат по двете основни направления: „кв. Бояна – м. Златни мостове“ и „кв. Драгалевци – х. „Алеко“, както и задръстванията, които се образуват там. Според проведен през 2014 г. мониторинг на туристическия поток, голяма част от посетителите на парка предпочитат да ползват удобен обществен транспорт, вместо да пътуват с личен автомобил.

Дирекцията на Природен парк „Витоша“ предлага алтернативен и щадящ природата проект за екологично придвижване в планината. Проектът предвижда закупуване на няколко еко автобуса и обособяване на спирка на градския транспорт на паркинга пред Националния исторически музей (НИМ), откъдето автобусите ще се отправят към Витоша. Следващият етап на проекта предвижда доразвиване на мрежата от еко автобуси и обособяване на буферен паркинг и в посока към хижа „Алеко“.

Реализирането на проекта ще изпълни голяма част от насоките, които са във фокуса на програмата „София избира зеленото“, а именно: справяне с климатичните промени, опазване на биоразнообразието, намаляване на замърсяването на въздуха и шума, устойчиво придвижване и използване на технологични решения за опазване на околната среда. Но преди всичко ще даде отражение върху възможността на посетителите, които не разполагат със собствен транспорт, да се радват на планината. Една от стратегическите цели на Столична община за развитие на спортната и физическа активност е хората от всички възрасти да могат да спортуват. Именно по този начин ще се стимулира достъпът до планината на всички групи столичани и ще намалеят вредните влияния върху биологичното разнообразие.

Бюджетът на проекта е 980 000 лв., който ще се използва за закупуване на еко автобуси и създаване на необходимата организация по превозването на туристите между двете точки. Ще бъде проведена и информационна кампания, за да може новината за екологично придвижване до Витоша да достигне до хората.

Може да ни подкрепите, като гласувате за проекта:

https://www.sofia.bg/en/sofia-izbira-zelenoto

Skip to content