ВНИМАНИЕ! Започна изграждането на кулите за видеонаблюдение в резерватите в ПП Витоша

ВНИМАНИЕ!

Уведомяваме ви, че от 23 септември 2015 г. започна изграждането на железни решетъчни стълбове за разполагане на система за видеонаблюдение на територията на резерватите „Бистришко бранище“ и „Торфено бранище“!

Дейностите се извършват от Регионална инспекция по околната среда и водите – София по техен проект, финансиран от Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г. Те ще продължат до 31 октомври 2015 г.!

На прикачения файл може да намерите повече информация, както и на техния сайт –http://www.riew-sofia.org/

 

Моля, движете с повишено внимание по пътеките!

 

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content