НОВИНИ

Внимание! Опасен мост!

Уважаеми посетители, мостът над каменната река по маркираната с червена лентова маркировка пътека от хижа “Алеко” до Голи връх е повреден и опасен за преминаване.

За предотвратяване на инциденти Дирекцията на Природен парк “Витоша” е поставила предупредителни табели.

До отстраняване на повредата, използвайте обходния маршрут през местност Платото, следвайки зимната стълбова маркировка.

Skip to content