Внимание! Опасност от падане на мълнии!

Сега е сезонът на летните гръмотевични бури и времето напоследък доста често ни го напомня. Мълнията е красиво, но и доста опасно природно явление. Знаем ли как да се защитим от нейната разрушителна сила, макар и вероятността да се сблъскаме с нея да е сравнително малка?

От представените по-горе факти за природата и поведението на мълнията, произтичат следните правила и съвети за предпазване от попадение на мълния:

 • Особено опасни са високите места – планински върхове, хълмове, покриви на високи сгради и т.н.;
 • Опасно е, когато се явявате най-високият предмет в околността;
 • Избягвайте самотно растящи високи и полусухи дървета;
 • Избягвайте самотно стърчащи скали и морени;
 • Избягвайте близост до вода и речни брегове;
 • Ако сте в езеро, река, или дори басейн – бързо се насочете към брега, или излезте от водата и се отдалечете;
 • Потърсете ниски места – ровове, ями и др. Ако сте по билото на планината – възможно най-бързо слезте в ниското и горският пояс;
 • Гъстата гора от високи дървета може да се приеме за безопасна, но не заставайте точно под определено дърво, а на достатъчно разстояние между няколко;
 • Ако сте на открито – не бягайте! Мълнията може да последва образуваното от вас въздушно течение;
 • Изолирайте се от повърхността на земята: ако имате под ръка някакъв сух материал, то той може да ви изолира от земята, като застанете върху него. Сухите обувки с гумена подметка могат да помогнат, но не са гаранция. Ако имате дълго и дебело въже, можете да го навиете в кръг и да седнете върху него. Не сядайте върху мокра повърхност. Наведете главата надолу, приберете коленете към гърдите и повдигнете стъпалата във въздуха. Не се подпирайте с ръце на земята, за да не ги превърнете в проводник. Ако все пак нямате суха изолация – легнете плътно на земята;
 • Снижете се максимално: Наближаващият удар на мълнията може да се усети по изтръпването на кожата, и по усещането, че косата ви се изправя. В такъв случай паднете бързо на земята, като най-напред го направите на колене и длани. Светкавицата минава по най-краткият път към земята, така че ако ви удари в този момент, вероятността да спре сърдечната дейност или дишането, се намалява. След това легнете плътно на земята;
 • Не дръжте метални предмети. Мобилните телефони, бижута, чадърите, риболовните пръчки и т.н. са често удряни от мълния;
 • Стойте далеч от големи метални конструкции и огради. Дори мълнията да не удари вас, то ударната вълна от бързо разширяващият се въздух може да нарани дробовете ви;
 • Отдалечете се от електропроводите с високо напрежение;
 • Стойте далеч от едри домашни животни – коне, крави, волове и т.н. Вероятността да ги удари мълния е по-голяма, отколкото при хората, поради възникващото по-голямо напрежение между предните и задните крака;
 • Намерете подслон: Вкъщи е най-сигурно, особено ако сградата е осигурена с гръмоотвод. Дори и да няма, това пак се смята за едно от най-сигурните места. Просто изключете от мрежата всички електроуреди и стойте далеч от прозорците и водопроводите. В никакъв случай не се къпете, и не си мийте ръцете по време на гръмотевична буря – водопроводите, (доколкото знам) се използват за заземяване. Ако сте сред природата – има ли възможност, влезте в някоя пещера, но на повече от 3 метра навътре от входа, и на поне метър от стените. Не стойте на входа й, както и под скални навеси, защото често се случва мълнията да удари именно такова място. Малките пукнатини в скалите често са отводнителни канали, и може да станат проводник на мълнията. За достатъчно безопасни се смятат леките коли и затворените каросерии на камионите, заради ефекта на „Фарадеевата клетка“. Просто трябва да свалите радио антената.
 • Ако сте голяма група хора, не е добре да се криете на едно и също място. Разпръснете се. Така вероятността да пострадате всички е по-малка.
 • Тъй като гръмотевицата се разпространява във въздуха със скоростта на звука (около 330 метра в секунда), то можете да прецените, дали падащите мълнии са на относително опасно разстояние от вас. Както казахме, обикновено мълниите са дълги до 2.5 км. Това означава, че трябва да сте на по-голямо от това разстояние – да речем 3 – 3,5 км. Когато светкавицата блесне, започнете да отброявате секундите, докато чуете гърма. Приблизително 3 секунди са нужни той да измине 1 км, така че ако чуете гръм преди да преброите до 10, то мълниите падат опасно близо до вас. Ако пък преброите повече от десет, това не означава, че със сигурност сте извън опасност. Понякога мълнията може да измине хоризонтално десетки километри (15-20 км) и да удари точка, над която дори има ясно слънчево небе!
Skip to content