Внимание! Опасност от пожари!

Както всяка година, на основание чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 137, ал. 1 и ал. 2 от Закона за горите и Наредба № 8/11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари, областните управители на Област София град, Софийска област и Област Перник предприемат административни действия за превенция от пожари.

Пожароопасният период за територията на ПП „Витоша“ е от 01.04. до 30.11.2017 г.

В този период се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии.

За територията на Природен парк „Витоша“ паленето на огън е допустимо с много голямо внимание САМО на определените за целта места.

Нека всички бъдем особено внимателни към опазването на Витоша от пожари!

Заповед на областен управител

Skip to content