ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!
Уважаеми посетители на парка,
От 15.06.2015 г. ДП „РВД“ (Държавно предприятие „Ръководство на въздушно движение“) започна строително-ремонтни дейности, свързани с модернизация на трасеви радиолокационен комплекс (ТРЛК) – Черни връх. Той се намира на около 700 м от Черни връх. По време на строително-ремонтните дейности ДП „РВД“ информира за засилен транспортен трафик в района.
Молим ви да се движите с повишени внимание до приключване на ремонтните дейности.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content