ВНИМАНИЕ!

Последният мокър сняг през 2015 г. причини падането и опасното надвисване на много дървета по пътеките и алеите по основни туристически маршрути на Витоша. Те създават опасност за туристите. Затова от 19 май т. г. Дирекцията на Природен парк „Витоша“, съвместно с Югозападно държавно предприятие, Регионална дирекция по горите – София, Държавно горско стопанство – София и Дирекция “Общински земи, гори, водни обекти и околна среда“ към Столична община започва акция по отстраняване на паднали и опасни дървета по пешеходните алеи на Природен парк „Витоша“.

Парковата администрация моли туристите за разбиране и повишено внимание при преминаване по пешеходните пътеки до справяне с критичната ситуация.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content