Входни конструкции, информационни табла и указателни туристически табели по проект и с финансовата подкрепа на Milka

През 2010 г. Дирекцията на Природен парк „Витоша“, с финансовата подкрепа на Milka, реализираха проект за Изграждане на входни конструкции, информационни табла и указателни туристически табели в Природен парк „Витоша“. За целта бяха предоставени общо 50 774 лв. След провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт на съществуваща алейна мрежа, възстановяване на маркировка, дървени конструкции и малки изкуствени водоеми в Природен парк „Витоша““ и проведени конкурси, бяха избрани следните изпълнители:„Грийн ланд Дизайн“ ЕООД за услуга с предмет „Възстановяване на дървени информационни табла“

ЕТ „Елф” – Светослав Тодоров за услуга с предмет „Изработка и монтаж на дървени входни конструкции“

Фирма ЕТ „Ефект” – изработка на 200 броя метални указателните табели

Лъчезар Христов за услуга с предмет „Монтиране на Туристически указателни табели”

ТаняМинчева – оформяне на графичен дизайн на медиите за 20 броя информационни табла.

Фирма „Билборд принт” АД за разпечатване на PVC медиите за информационните табла.

Лъчезар Христов монтира 200 броя туристически указателни табели по едни от най-посещаваните от туристи маршрути:

х.Еделвайс – х.Кумата – х. Планинарска песен – х. Бор – х. Есперанто
Драгалевски манастир – заслон Кикиш – х.Камен дел – х.Момина скала
Тихия кът – с.Владая – х-л Водопроект – с. Мърчаево – с.Рударци

Фирма „Грийн ланд Дизайн“ ЕООД изработи и монтира 20 броя дървени информационни табла. За поставянето им бяха избрани едни от най-посещаваните места на Витоша с минимум 10 000 посетители годишно:

м. Конярника (до заслона)
х. Кумата
м. Офелиите
х. Момина скала
м. Копитото
м. Дендрариума
Боянско езеро 1
До паметника на Романски по маршрута от Алеко за Бистрица и Симеоново
На туристическата пътека от х. Алеко към Голи връх
В близост до вр. Камен дел
Меча поляна
В близост до лифтена станция Голи връх
Черни връх
заслон Седлото
На пътеката по Янчовска река
На нископланинската обиколна алея
На пътеката по Бистришка река
В близост до х. Физкултурник

Фирма ЕТ „Елф” – Светослав Тодоров изработи и монтира 26 броя дървени входни конструкции, разположени на границата на защитената територия, за да обозначат местата за влизане на туристите в планината :

На автомобилния път за х.Алеко
На автомобилния път за м.Златни мостове (преди Бялата вода)
На горна станция на Симеоновски лифт
На туристическата пътека от кв. Бояна 1-ви вход – към Боянски водопад
На туристическата пътека от кв. Драгалевци
На туристическата пътека от кв. Симеоново
На туристическата пътека от с. Бистрица 1-ви вход – Бистришка река
На туристическата пътека от с. Бистрица 2-ри вход – Янчовска река
На туристическата пътека от с. Железница 1-ви вход – към Физкултурник
На туристическата пътека от с. Железница 2-ри вход – към панорамна пътека
На туристическата пътека от с. Владая
На пътя от с. Кладница за Селимица
На туристическата пътека от с. Боснек 1-ви вход – към пещера Духлата
На туристическата пътека от с. Боснек 2-ри вход – към алеята на карста
На автомобилния път за „Св. Георги”
На туристическата пътека от местността Ярема
На туристическата пътека от с. Ярлово
На входа на ДДС Витошко – Студена
На автомобилния път за х-л Водпроект
На туристическата пътека от с. Кладница към Матнишка река
На туристическата пътека от с. Мърчаево
На туристическата пътека от кв. Бояна 2-ри вход – към обиколна пътека
На туристическата пътека от кв. Бояна 3-ти вход – към ниската обиколна пътека
На туристическата пътека от с. Железница към вр.Буките
На черния път към местността Писан камък
На туристическата пътека от с. Кладница към Стамиров рид

Графичното оформление на медиите на 20 броя информационни табла изработи Таня Минчева.

Фирма „Билборд принт” АД разпечата PVC медиите за информационните табла.

Фирма ЕТ „Ефект” изработи 200 броя указателни табели с логото на Природен парк „Витоша“ и логото на Милка.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content