Възстановени мостове в района на м. Конярника

Дирекцията на Природен парк “Витоша” възстанови два опасни дървени моста в района на м. Конярника.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content