Възстановени мостове по маршрут с. Владая – м. Златни мостове

Дирекцията на Природен парк „Витоша“ възстанови два опасни дървени моста на Владайска река, по туристическия маршрут
с. Владая – м. Златни мостове, в близост до с. Владая.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content