НОВИНИ

Възстановиха се разрушени огради около вековни дървета на територията на Природен парк „Витоша“

През изминалия месец бяха възстановени разрушени дървени огради около забележителни дървесни екземпляри на Витоша. Дърветата са от основни растителни видове в Парка – ясен, явор, дъб, габър, смърч. Те са вековни индивиди и се намират в района на Драгалевски манастир, Кладнишки манасир и местността Фонфон. Експонирането на вековните дървета допринася за опазването и популяризирането им.  Поставянето на информационни табели запознава посетителите за тяхното значение и естествения облик на витошката растителност.

Skip to content