Възстановяване на горите: път към възстановяване и благополучие

На 21 март отбелязваме Международния ден на горите. Датата е избрана по инициатива на 23-та сесия на Европейската конфедерация по земеделие, проведена през ноември 1971 г. и e подкрепена от Организацията на ООН по прехрана и земеделие през 1972 г. На Международния ден на горите вниманието в целия свят още веднъж се фокусира върху ефективното стопанисване и опазване на всички гори на планетата с техния разнообразен животински и растителен свят. 

Тази година Международният ден се провежда под мотото „Възстановяване на горите: път към възстановяване и благополучие“.

Всяка година светът губи 10 милиона хектара гори – приблизително колкото площа на  Исландия, а деградацията на земята засяга почти 2 милиарда хектара, площ по-голяма от Южна Америка. Загубата и унищожението на горите води до отделянето на големи количества затоплящи газове, следствие на което около 8% от горските растения и 5% от горските животни са изложени на изключително висок риск от изчезване. Възстановяването и устойчивото управление на горите, ще се справят с бъдещи рискове свързани с изменението на климата и биоразнообразието, като същевременно произвеждат стоки и услуги, необходими за устойчиво развитие. 

Възстановяването на горите е ключово природно решение за по-добро изграждане и постигане на бъдещето, което искаме.

Повече информация за събитието на: http://www.fao.org/international-day-of-forests/en/

Skip to content