В продължение на три години четиринадесет европейски организации работиха за интегрирането на природните територии в градовете

Във времена на предизвикателства, на екологични и икономически кризи в цяла Европа, представители на 14 европейски организации предприеха действия за интегриране на природни и земеделски територии в градовете, за да могат жителите им да ползват естествената и здравословна околна среда в близост до домовете им, спестявайки пари и време. На 25 октомври 2012 г. в гр. Флоренция, Италия се проведе международна конференция на тема: „Парковете в периферията на урбанизираните територии – добавена стойност към градските площи”. С тази конференция приключи изпълнението на проекта на ДПП Витоша: „Парковете в периферията на урбанизираните територии – подобряване на условията на околната среда”. Проектът беше на стойност 175 140 лв. с финансиране от Европейския фонд за регионално развитие (85%) и от бюджета на ДПП Витоша (15%). Проектът се финансираше по програма INTERREG IVC. Водещ партньор беше администрацията на италианската провинция Тоскана. Участваха общо 14 партньорски организации от Испания, Италия, Франция, Великобритания, Португалия, Чехия, Словакия, Полша, Унгария, Гърция и България. Общата цел на проекта беше да се подобрят регионалните политики в областта на управление на природни територии, разположени в близост до урбанизирани центрове, като се акцентира върху поддържане на биологичното разнообразие в тях. Продължителността на проекта беше три години и включваше серия от международни срещи и обучения с участие на всички партньори, анализ на съществуващата ситуация и практики в управлението, обмяна на опит, работа със заинтересовани страни, комуникационни дейности, изработване на стратегически документи и планове за действие. Начинът на живот в града има много предимства, но и недостатъци (шум, замърсяване, пренаселеност и стрес). Парковете в периферията на урбанизираните територии (периурбан парковете) осигуряват здравословна околна среда за отдих, спорт и връзка с природата, имат положително отражение върху здравето на все по-застаряващото и стресирано европейско население. Периурбан пространствата допринасят също и за борбата с климатичните промени, смекчават последиците от наводненията и засушаването, съхраняват биоразнообразието и правят градовете по-привлекателни и приятни за живеене. За тригодишния срок на изпълнение на проекта експерти и политици от цяла Европа обменяха опит и идеи за подобряване екологичните условия в периурбан териториите. Един от основните изводи при реализацията на проекта е, че градовете трябва да включват природни територии и земеделски площи. Всъщност, те трябва да бъдат изключително внимателни по отношение на опазване на околната среда, за да ползват облагите, които природата предоставя. Природен парк „Витоша“ освен защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и защитена зона „Витоша” като елемент на европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, в рамките на проекта придоби още един допълнителен статут – периурбан парк (парк в периферията на урбанизирана територия).

Проект PERIURBAN е междурегионален проект за сътрудничество, финансиран чрез Европейския фонд за регионално развитие, който насърчава обмяната на опит и добри практики сред мениджърите на периурбан парковете в Европа.

INTERREG IVC е междурегионална програма за сътрудничество, финансирана от Фонда на Европейския съюз за регионално развитие, която помага на районите в Европа да обменят опит и добри практики в областта на иновациите, околната среда и превенцията на риска.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content