Голям интерес предизвика информационната шатра на Изпълнителната агенция по горитеНа 5 април 2019 г. столичани и гости на столицата посетиха информационната шатра на Изпълнителна агенция по горите в Южния парк. На нея бяха изложени материали и сбирки, свързани със създаването, възстановяването, стопанисването и опазването на българската гора, семена от различни дървесни видове, инструменти, с които се извършват различни дейности в горите и други информационни брошури.

Експертите от Дирекция на Природен парк „Витоша“ запознаваха посетителите с ролята на 11-те природни парка с опазването на биологичното разнообразие в България.

За най-малките беше организирана работилница за деца, където се изработваха тематични пана от естествени материали.

„Лесовъди за един ден“ станаха 40 деца от Англо-американското училище в София, които имаха възможност да се включат в интерактивните игри, свързани с дейностите в горите и горските обитатели.

Всички деца получиха тематични подаръци, издадени от Дирекциите на Природните паркове в България – плакати, определители, книжки, дипляни, магнити, стикери и си тръгнаха с много положителни емоции от срещата с експертите на парковата администарция и лесовъдите.

Събитието беше част от множеството инициативи, свързани със Седмицата на гората.

Skip to content