Горските педагози се събраха на Първа национална среща

Д-р инж. Анна Петракиева, преподавател по дисциплината „Горска педагогика“ в Лесотехническия университет и поставила началото на обучението на експерти от горската система у нас, представи ролята на Горската педагогика като екологично образование, както и въвеждането на заниманията в страната на Първата национална среща на горските педагози. Форумът с участието на над 100 експерта от цялата страна се проведе в Учебно-опитно горско стопанство – Юндола. 

„Горската педагогика има място и бъдеще у нас.  Тя стана част от ежедневната работа на българския лесовъд“, каза д-р инж. Анна Петракиева. „Започнахме преди 10 години, срещнахме трудности, но и подкрепа“, допълни д-р инж. Петракиева. Тя благодари на всички, които през годините са работили, за да се реализират и обогатяват дейностите по Горска педагогика.

Педагозите от горския сектор влязоха в стотици детски градини и училища в страната. Дадоха възможност на  деца и младежи да се докоснат до част от многообразието на животинския и растителен свят в нашите гори, до работата на лесовъдите. Предадоха им любовта си и им показаха как да се грижат и пазят природата.

Изпълнителният директор на ИАГ инж. Мирослав Маринов поздрави участниците в срещата и им пожела бъдещи успехи. 

С плакет за благодарност беше удостоен Михаел Диймър, президент на Съюза на европейските лесовъди. Отличието връчи проф. Иван Палигоров, председател на Съюза на лесовъдите в България. 

„Работим с бъдещето на сектора“, отбеляза Томас Башни, водещ експерт по Горска педагогика в Австрия. Като един от обучителите на българските Горски педагози той представи образователния  модул и отбеляза, че заниманията решават един от болните проблеми на съвремието – отдалечаването от природата.

Срещата продължи с демонстрации на успешни игри и занимания за деца. Представиха се уроци, създадени от българските горски педагози в хода на работата им в страната. Участниците в Първата национална среща отбелязаха, че уроците вече са се утвърдили в учебните заведения и са изключително търсени от учители, родители и ученици.

текст: Изпълнителна агенция по горите

Skip to content