Горски инспектор за един ден – обучение на ученици от село Железница

На 12-ти юни т.г. 23 ученици от пети и шести клас на 191-во ОУ “Отец Паисий“ в с. Железница, придружени от своя преподавател по изобразително изкуство г-н Димитров, взеха участие във второто полудневно обучение на тема „Горски инспектор за един ден“. Обучението се проведе съгласно предварително изготвената програма. Децата се запознаха с важната роля на лесовъдите и горските инспектори за опазване на горските екосистеми и противодействието на опитите за нарушения в горите. Учениците с интерес проследиха представянето на средствата и начините за борба с бракониерите, вземайки активно участие и задавайки конкретни въпроси. Представителите на РДГ София отново демонстрираха задълбочени познания и компетентност, както и умения да ги представят пред ученическата аудитория по забавен и атрактивен начин. Учениците бяха много активни при задаването на въпроси. Тук се отличиха Димитър Френкев и Владимир Дойчинов от VI-и клас и Николета Гергинова, Любослав Мирчев и Стефани Илиева от V-и клас. Те получиха грамоти, а всички участници в обучението – рекламни и информационни материали, осигурени от ДПП „Витоша“.
В двудневните обучения в селата Бистрица и Железница взеха участие инж. Наталия Илиева – заместник-директор на ДПП „Витоша“ и инж. Юлия Михайлова – главен експерт „Връзки с обществеността“ и следните представители на РДГ София:
инж. Радка Славчева – старши горски инспектор
Кремена Димитрова – главен специалист
Георги Атанасов – главен специалист горски инспектор
Димитър Керемидчиев – главен специалист горски инспектор
Васил Михов – горски инспектор
От РДГ София – офис Костенец:
инж. Костадин Тодоров – главен горски инспектор
Любомир Широкодолски – главен специалист КДП
Иван Дамянов – старши специалист горски инспектор
Накрая всички участници в обучението си направиха обща снимка и си пожелаха да се видят отново.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content