Горски инспектор за един ден – обучение на ученици от село Бистрица

На 11-ти юни т.г. 25 ученици от пети и шести клас на 192-ро СОУ “Христо Ботев“ в с. Бистрица участваха в полудневно обучение на територията на Природен парк „Витоша“. Учениците бяха съпроводени от преподавателката си по изобразително изкуство г-жа Колева. Сборният пункт беше в центъра на с. Бистрица в 10.00 ч. След като групата се събра, се отправи нагоре, към покрайнините на селото и по поречието на Бистришка река навлезе в парка. Тук бяха представителите на ДПП „Витоша“ и РДГ София. Обучението започна с встъпителни думи за огромната роля на защитените територии за опазване на българската природа и за усилията, които държавните институции полагат за борба с обективните и субективни фактори, имащи негативно влияние върху флората и фауната в тях. Децата се запознаха с основните функции на горските инспектори, с работата на лесовъдите и ролята им за опазване на горите, за борбата с нарушителите и средствата, прилагани в тази насока. Учениците научиха какви са правилата за маркиране на насажденията, предвидени за сеч, какво представляват контролните горски марки и къде се поставят те. Децата се запознаха с горските карти и научиха значението на означенията в тях, демонстрирана им беше работа с GPS за нуждите на лесовъдската професия. Децата се повозиха на служебните „Ниви“ и чуха звука на сигнализацията. Някои облякоха сигналните жилетки, а други се опитаха да поставят горска марка на един стар пън. Горските инспектори съумяха да направят обучението интересно и забавно. Те респектираха децата с познанията си, а завладяващият начин на представяне на материята прикова вниманието на учениците и те нито за миг не отклониха вниманието си от обучаващите ги. Горските инспектори демонстрираха всеотдайност и любов към професията си, която въодушеви децата дотолкова, че ученикът от 6-ти клас Антоан Калайджиев даже предложи вариант на рекламен клип за професията на горския инспектор, като изпълнител беше самият той. След края на обучението бяха зададени въпроси, на които се получиха множество верни отговори – доказателство за добре свършената работа. Най-много верни отговори дадоха ученичките от 6-ти клас Виктория Малинова и Евгения Гьорева, за което получиха грамоти. Накрая на всички бяха раздадени информационни и рекламни материали за Природен парк „Витоша“. Около обяд групата се завърна на площада в селото и така обучението приключи.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content