Горски педагози събуждат у децата любов към гората

„Лесовъди за един ден“ станаха четвъртокласниците от 45-то ОУ „Константин Величков“, които участваха в лесовъдски игри, организирани от експерти от Изпълнителна агенция по горите и Дирекция на Природен парк „Витоша“. Горските служители представиха на децата в игрова форма какви грижи се полагат за гората като част от грижите за околната среда. Подрастващите научиха повече за дървесните видове, за залесяването, за опазването на горите от пожари, за горските животни, за биоразнообразието в България.

Снимките и усмивките по лицата на малчуганите и лесовъдите сами говорят за невероятната емоция от срещата.

Skip to content