Горски служители ремонтираха съоръжения на Витоша

Тридесетметрова пешеходна дървена скара беше изградена по един от основните туристически маршрути на Витоша в участъка между Бистрица и Симеоново. В изграждането на съоръжението се включиха служители на Изпълнителна агенция по горите, Държавно горско стопанство – София и Дирекцията на Природен парк – Витоша. Теренът е силно мочурлив, събира се много вода и затруднява преминаването на туристи. Поставената преди много години скара беше изгнила и представляваше опасност за преминаващите,заради което се наложи демонтиране на съоръжението и на негово място изграждане на ново, коментират горските служители. Трудният терен и липсата на достъп до мястото с моторни превозни средства усложнява още повече работата.

„Инициативата е на членовете на Съюза на лесовъдите в Агенцията по горите. Туристическата инфраструктура има нужда от обновяване и ремонт. Благодарим на всички, които полагат доброволчески труд. Работа по възстановяването изисква понякога доста усилия затова нека всички, които посещават планината да бъдат отговорни и да пазят изградената инфраструктура“, призова директорът на дирекцията на парка, д-р инж. Ани Петракиева.

Skip to content