Горски служители учат децата как да пазят горите от пожари

Агенцията по горите започна информационна кампания за превенция на горските пожари, която стартира на територията на природен парк „Витоша“ с инициативата „Лесовъд за един ден“. Под ръководството на лесовъди, експерти от Дирекция на природен парк „Витоша“, служители на ТП „Държавно горско стопанство – Самоков“ и 6-то РС „Пожарна безопасност и защита на населението – София“, около 100 деца от столични училища научиха много не само за гората, но и как да реагират в ситуация на горски пожар.

„Интерактивните лесовъдски игри се провеждат за четвърта година и са обхванали вече повече от 10 000 деца от цялата страна. Този път те са посветени на превенцията на горските пожари и са част от информационно-образователна кампания, която провежда Агенцията“, каза д-р инж. Ани Петракиева, експерт в Агенцията по горите и преподавател по „Горска педагогика.

От началото на тази година са регистрирани 46 пожара и 880 дка изгоряла земя, а миналата година на територията на страната за този период е имало 200 пожара и 9900 дка изгоряла земя.За цялата 2017 година е унищожена 45 600 дка горска територия, което е вследствие на щетите от пожарите в Кресна и Симитли. Площта на опожарените гори с годините намалява. Това се дължи на подобрената организация за реакция при сигнал за пожар, вложените немалки усилия и средства за превенция, в т.ч. и на частично изградените автоматизирани системи за наблюдение и откриване на горски пожари, които в момента покриват около 12% от горската територия.

Skip to content