Горски улулици преминаха двуседмичен адаптационен период във волиерата на Витоша

В края на м. юли т.г. адаптационната волиера в м. Бели брези в Природен парк „Витоша“ стана временен дом на три горски улулици, преминали курс на лечение в Спасителния център за диви животни в Стара Загора. След успешното лечение совите бяха с отслабнали мускули и затова се наложи период, в който те да укрепнат и върнат увереността си в полет. Именно това е предназначението на изградената през 2015 г. адаптационна волиера. Докато са в нея, птиците се хранят ежедневно с подходяща за тях храна, като това става без да имат физически и визуален контакт с човека, който ги храни. По този начин те не свързват храната с човешко присъствие и се подготвят за живот в дивата природа. След двуседмичен адаптационен период на 6-ти и 7-ми август птиците излетяха от волиерата и заживяха на свобода на Витоша.

Горската улулица (Strix aluco) е птица от семейство Совови. Сравнително едра сова. На дължина достига 37–46 см с размах на крилата 81–105 см. Теглото ù е 385—800 грама. Главата е голяма, с ясно очертан лицев диск и без характерните издължени пера — “уши”. Среща се по-често в широколистни планински гори и сравнително рядко в равнините. Горската улулица ловува нощем. Храната ѝ е разнообразна. В нея преобладават дребни мишевидни гризачи, но когато не може да намери достатъчно от тях, напада и гълъби, гарги, дроздове, синигери, врабчета, гущери, жаби и твърдокрили насекоми.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content